Ateliér DŮM A MĚSTO vznikl v roce 1996 jako sdružení architektů.
Od roku 2014 působil Ateliér Dům a Město jako společnost architektů.

Prosinec 2017:
společníci ateliéru oznamují, že budou pokračovat v projektové činnosti samostatně, pod svými jmény a těmito adresami:

Ing. arch. Petr Brzobohatý, Kolínská 1962/3, 130 00 Praha 3, e-mail: brzobohaty@dumamesto.cz
Ing. arch. Martin Feistner, Na Baště sv. Jiří 262/15, 160 00 Praha 6, e-mail: feistner.hurka@dumamesto.cz
Ing. arch. Jiří Hůrka, Na Baště sv. Jiří 262/15, 160 00 Praha 6, e-mail: feistner.hurka@dumamesto.cz
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, Ke Dvoru 779/8, 160 00 Praha 6, e-mail: rothbauerova@dumamesto.cz

Společníci se dohodli, že k 31.12. 2017 ukončí svou společnou činnost v rámci společnosti „Ateliér Dům a Město“,
e-mailové adresy dumam@comp.cz a dumamesto@volny.cz budou zrušeny k 31. 12. 2017.
Webové stránky společnosti „Ateliér DŮM A MĚSTO“ na adrese www.dumamesto.cz zůstávají v provozu.



Architekti navrhují novostavby i rekonstrukce budov všech typů.
Zpracovávají dokumentaci od studie až po provedení stavby, včetně projednání dokumentace s orgány státní správy
a zajištění autorského dozoru při realizaci.
U staveb památkově chráněných nebo v památkových zónách zajišťují projednání s úřady památkové péče.

Architekti se dále zabývají navrhováním územně plánovací dokumentace, regulačních a zastavovacích plánů malých i velkých celků,
dokumentací pro změny územních plánů.
Zpracovávají dokumentaci pro žádosti o dotace Evropské unie pro regeneraci a revitalizaci měst či jejich částí.
Vykonávají také konzultační a poradenskou činnost pro budoucí stavebníky i investory.

Ve svém portfoliu mají řadu úspěšných staveb, oceněných doma i ve světě, např.:

2011: první cena v soutěži modernizace bytových domů, Praha 4, Chodov 2011
2007: hlavní cena v soutěži STAVBA ROKU (Hotel Mandarin Oriental, Praha, Malá Strana)
2006: 2. místo v soutěži BEST OF REALTY v kategorii Hotelové stavby (Hotel MANDARIN ORIENTAL, Praha, Malá Strana)
2001: první cena na mezinárodním veletrhu nemovitostí MIPIM AWARDS v Cannes (Hotel FOUR SEASONS v Praze,
vítězný návrh ve veřejné soutěži v roce 1996)
1999-2008: několik nominací na ceny NOVÝ DOMOV a GRAND PRIX (finalista)
1999: 1. místo v anketě veřejnosti v soutěži na SOVOVY MLÝNY
1996: 1. místo ve veřejné architektonické soutěži na HOTEL FOUR SEASONS v Praze