Studie dispozičního řešení bytů ve čtyřech podlažích stávajícího objektu
autor: Vítězslava Rothbauerová
spolupráce: Radana Feistnerová
datum studie: 2015

..

..