KRUPKA - územní plán (územně analytické podklady, návrh)
autoři: Petr Brzobohatý, Martin Feistner, Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová
spolupráce: Radana Feistnerová
datum: prosinec 2009, čistopis 2014, změna ÚP 2016

. .
Krupka, změna územního plánu, návrh, odůvodnění, listopad 2016, k projednání.