Urbanistická studie - ověření umístění olympijské a mediální vesnice Praha - Letňany, 2007
autoři: Petr Brzobohatý, Vítězslava Rothbauerová
spolupráce: Radana Feistnerová
datum: září 2007