Náměstí Karla IV. Mělník - revitalizace - soutěž
autor: Jiří Hůrka
spolupráce: Radana Feistnerová
datum: 2015

. .







Zúčastnili jsme se soutěže na náměstí Karla IV do Mělníka. Přes pochvalné hodnocení, jsme neobstáli. Listopad 2015