Bytový dům v proluce - novostavba v Praze 4 - Podolí
studie 2016, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2019, v projednání
autor: Martin Feistner, Jiří Hůrka