Veřejná soutěž o návrh architektonicky výtvarného řešení
pravobřežního mezimostního městského parteru v Písku
autor: Petr Brzobohatý, ing. Milan Bubenko
datum: září 2013