Kostel sv. Františka z Assisi a sv. Kláry - soutěž
autor: Martin Feistner, Jiří Hůrka
datum: 2018. .