Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu polyfunkčního domu Slivenec, včetně komplexního řešení na návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek
autor: Martin Feistner, Jiří Hůrka
spolupráce: Tomáš Feister, Dominika Kovandová
datum: leden 2019