Architektonická vyzvaná soutěž na multifunkční sportovní halu a venkovní sportoviště
autor: Jiří Hůrka, Martin Feistner
spolupráce: Filip Hermann
datum: 2018

. .

. .