Soutěž na rekonstrukci, dostavbu a novostavbu školy v Praze Troji
autor: Jiří Hůrka, Martin Feistner
spolupráce: Radana Feistnerová, Martin Řehák
datum: 2018

. .

. .Zúčastnili jsme se soutěže na náměstí Karla IV do Mělníka. Přes pochvalné hodnocení, jsme neobstáli. Listopad 2015