Praha 5 Zbraslav, Sluneční město, objekt F
autor: Ing. arch. Jiří Hůrka
spolupráce: ing. Ivana Řídká, Ing. arch. Radana Feistnerová
realizace: 2008