Urbanistická a zastavovací studie areálu ZOOparku Zelčín, srpen 2012
autor: Martin Feistner
Studie areálu určeného ke sportovním a ekologickým aktivitám dětí a mládeže
soukromý investor

. .

. .