CENTRÁLNÍ ARCHIV Městské části Praha 3, Žižkov
Záměr na zástavbu stávajícího prostoru mezi dvěma štíty bytových domů a dvora v ulici Chlumova v Praze - studie.
Autoři: Petr Brzobohatý, Vítězslava Rothbauerová
Datum: leden 2014

. .

. .