Praha 3 Žižkov, Dům odborových svazů, Rekonstrukce sálu Přítomnost, studie září 2012
autoři: Petr Brzobohatý, Vítězslava Rothbauerová, vizualizace T. Feistner

. .

. .