Praha 3 Žižkov, Dům odborových svazů, rekonstrukce interiéru přednáškových sálů, studie listopad 2013
autoři: Petr Brzobohatý, Vítězslava Rothbauerová, vizualizace: K. Pazourková

. .

. .